Pravidlá súťaže

VYHRAJTE S MONSTER XBOX SERIES X

Kúp od 1.10. do 30. 11. 2021 akékoľvek nápoj Monster Energy v sieti čerpacích staníc
Slovnaft v Slovenskej republike, zaregistruj sa na webe, nahraj scan alebo fotografiu svojej účtenky dokladajúci nákup a môžeš vyhrať niektorú z cien.
Po skončení súťaže bude zo všetkých platných registrácií vyžrebovaných celkovo 69 výhercov. Hráme o:

8x XBOX SERIES X
61x HERNÁ MYŠ

<p>Súťažiť je možné viackrát, ale vždy s registráciou novej unikátnej účtenky.<br />Viacnásobná registrácia s jednou účtenkou nie je možná.<br />Akcie sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike.<br />Uschovajte si účtenku dokladajúcu nákup Monster Energy pre prípadnú kontrolu.<br />Úplné pravidlá nájdete <a href="/uploads/slovnaft-2021-podzim/mo105-monster-slovnaft-sk-pravidla-final.pdf" target="_blank">tu</a>.</p>