Registrácia

Účtenka musí byť čitateľná a musí z nej byť zrejmé, že bol zakúpený nápoj Monster Energy a kedy a v ktorom obchode bol zakúpený. Nečitateľné a neúplné potvrdenia budú vyradené.